Menu

Video clip

Lượt truy cập

Đang trực tuyến:
3
Tất cả:
3704544

Quảng cáo

  • Lưu ý khi chọn thuốc chống mối cho cây trồng Lưu ý khi chọn thuốc chống mối cho cây trồng
    Hãng sản xuất: Thuốc do Trung tâm nghiên cứu các chế phẩm sinh học sản xuất

    Việc chống mối cho cây trồng phải rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Thuốc chống mối cho cây trồng tốt nhất là chọn các chế phẩm vi sinh, được chiết xuất từ các loại nấm diệt mối như nấm xanh Metarhizium, nấm trắng Beauveria,...

    Giá bán: Vui lòng gọi